Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/acreda/public_html/templates/yoo_balance/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/acreda/public_html/includes/application.php on line 539

Kajian Acreda

 

Bil

Tajuk Kajian

Sinopsis

Pengkaji

Geran

Tempoh

1

Management and Aftercare of Methadone Maintenance Therapy in Malaysia.

 

This research explored the management and aftercare of Methadone Maintenance Therapy (MMT) program in Malaysia.

The study also investigated the effectiveness of the MMT on the recovery process based on the relationship between the readiness to change and individual functioning.

En Abd Halim Hussin , Dr. Kamisah Abd Hamid, Dr. Qodriyah Hj. Mohd Saad, Dr. Haslee Sharil Lim Abdullah, Dini Rahiah Kadir, Pn. Saliza Karia

AADK

Ogos 2008 - Ogos  2009

2

Penglibatan Belia Melayu Dalam Penagihan

 

Kajian in meninjau profail belia Melayu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah di Malaysia. Respondan bagi kajian ini adalah seramai 3149 belia Melayu dari jumlah populasi 9491 belia Melayu yang berada di tiga institusi iaitu Penjara, PUSPEN dan pusat MMT.

En Abd Halim Hussin, Puan Saliza Zakaria, En. Zainol Abd. Rashid, Cik Farhana Sabri, Pn. Dini Radhiah Abd. Kadir

AADK

1 November 2009 –  2 Februari 2010

3

Definisi Penagih dan Ketagihan Dalam AKTA 1983 pindaan 1998.

 

Penyelidikan ini dijalankan untuk menkaji samada definisi penagih dan ketagihan di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan 1998) dan/atau akta-akta lain yang berkaitan mencukupi untuk mengklasifikasi seseorang sebagai penagih dadah, bersesuaian dengan trend dadah semasa terutamanya penyalahgunaan dadah jenis Amphetamine Type Stimulants (ATS) dan dadah-dadah terbitan untuk tujuan hiburan seperti club drug.

En Abd Halim Hussin, En. Mohd Hafiz B. Yusoff (SPADA) , En. Mohamad Khusiari B. Saidin (SPADA), Loh Chow Woi (SPADA), En. Ahmad Nasrudin B. Hassan (SPADA), Pn. Noor Haiyati Bt. Awg Deraman (SPADA)

AADK

1 November 2009 -  2 Februari 2010

4

Amalan Terbaik Dalam Rawatan Dan Pemulihan Program Rawatan & Pemulihan Dalam Institusi dan Komuniti

 

Penyelidikan kepustakaan ini telah dijalankan di Institusi Pengajian Awam (IPTA) terpilih di seluruh negara. Data kajian kepustakaan ini dianalisis berdasarkan kepada terbitan buku teks, tesis, jurnal, keratan akhbar dan dokumentasi bertulis atau data-data atas talian yang diakses di dalam serta di luar Negara. Manakala temubual berstruktur pula melibatkan 100 orang partisipan dalam pelbagai bidang profesional dan separa profesional yang terlibat secara langsung dalam program rawatan & pemulihan dalam institusi dan komuniti.

En Abd Halim Hussin, Langgoseng B. Kaiman (SPADA), En. Khalid Bin Samat (SPADA), En. Ahmad Khazani B. Abdul Wahab (SPADA), Pn. Asmawati Bin  Mohamad Ali (SPADA) 

AADK

1 November 2009 -  2 Februari 2010

5

Tahap Keberkesanan Kempen Antidadah Di Malaysia Dan Strategi Komunikasi Bagi Peningkatan Kesedaran Bahaya Penyalahgunaan Dadah

Gejala penyalahgunaan dadah ini telah membawa pelbagai kesan buruk dan kerugian yang tinggi kepada negara. Bertitik tolak daripada pelancaran kempen anti dadah pada tahun 1983, pelbagai iklan dan  kempen telah dijalankan oleh pelbagai agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan untuk memerangi gejala merbahaya ini. Berbillion ringgit telah dilaburkan untuk mencapai tujuan ini. Namun begitu segala usaha ini menunjukkan hasil yang kurang memberangsangkan. Agensi AntiDadah Kebangsaan, AADK (2007) melaporkan peningkatan yang drastik terhadap penagih dadah baru dari 32,808 orang pada tahun 2005 kepada 68,391 orang pada tahun 2007.Pencegahan penambahan penagih baru merupakan cara yang paling berkesan untuk menghalang gejala penyalahgunaan dadah ini dari terus mengancam negara. Oleh yang demikian, satu strategi komunikasi perlu dibentuk untuk menjadi garis panduan bagi merangka kempen-kempen media masa yang berkesan. Sejak kempen antidadah dilancarkan, tiada sebarang kajian yang telah dijalankan untuk melihat dan menilai keberkesanan kempen ini. Oleh yang demikian, kajian ini dirangka untuk melihat dan mengkaji keberkesanan kempen-kempen antidadah yang telah dijalankan di Malaysia.

Prof Madya Dr Abd. Halim Mohd. Husin, Phd, Musa Abu Hassan, Phd, Zainol Abidin Ahmad, Mohd Zaliridzal Zakaria, Muhamad Zaki Mustafa

AADK

1 Julai 2011 - 1 Julai 2012

6

Tahap Keberkesanan Program Sahabat Pendidikan Pencegahan Dadah (Ppda) Petronas Di Sekolah Bantuan Kerajaan Di Malaysia

Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah ialah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa akan bahaya dadah agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran ‘Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012’. Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah dilaksanakan secara bersepadu melalui empat strategi utama iaitu Pengurusan dan Kepimpinan, Kurikulum, Kokurikulum dan Pembentukan Sahsiah. Bagi menjana perlaksanaan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mendapat kerjasama daripada PETRONAS. PETRONAS sebagai badan korporat Syarikat Minyak Negara (International Oil Company-NOC) telah mengambil initiatif untuk membantu Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Bahagian Pendidikan Pencegahan Dadah(PPDa) dengan menyalurkan bantuan kewangan bagi memperkasakan Program Sahabat Pendidikan Pencegahan Dadah-PPDa PETRONAS diseluruh negara. Oleh yang demikian, sebuah penilaian yang komprehensif perlu dilaksanakan bagi mengukur impak pelaksanaan program melalui pembiayaan yang dikeluarkan.

Prof Madya Dr Abd. Halim Mohd. Husin, PhD, Musa Abu Hassan, PhD, Zainol Abidin Ahmad, Mohd Zaliridzal Zakaria, Muhamad Zaki Mustafa,Badrul Hisham Abd. Karim

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

 

7

Pembangunan Model pemulihan Penagih Dadah di Peringkat awal tahap perubahan (USIM/FRGS-FKP-32-50612) KPT

 

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Mohd. Hussin, Encik Mohd. Rafidi Jusoh, Dr. Mohd. Muzafar Shah Mohd. Razali

 (USIM/FRGS- KPT)

 

8

Counselors Competency, Self-Efficacy Towards Inmates Stage of Change in Drug Abuse Rehabilitation Centers in Malaysia   PPPP(F)/2007

 

En Abd Halim Hussin

USIM

1 Mac. 2007 – 30 Jun 2008       LANJUT   HINGGA 31/12/2008

9

Defense Mechanism And Coping Strategies Among Relapse Under Treatment, Relapsing Addicts and Addicts in Sobriety (PPP/FKP(ACREDA)-04-11611)

 

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Mohd. Hussin, Cik Farhana Sabri (Pelajar Sarjana-USIM)

USIM

7 Februari 2011 hingga 7 Februari 2013

10

Strategi Komunikasi Bagi Peningkatan Kesedaran Bahaya Dadah Di Malaysia (PPP/FKP(ACREDA)-04-11811)

 

Encik Zainol Abidin Ahmad, Prof. Madya Dr. Abd. Halim Mohd. Hussin, Encik Muhammad Zaki Mustafa , En. Mohd. Zaliridzal Zakaria

USIM

7 Februari 2011 hingga 7 Februari 2013

11

Pembangunan Modal Intervensi Dalam Pencegahan Awal (Religious Intervention in Early Prevention - REIP)             PPP/FKP-1-15411

 

Prof. Datuk Dr. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim, Puan Marina Munira Abdul Mutalib, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Mohd. Hussin, Encik Khairunneezam Mohd. Noor, En. Wan Mohd. Fazrul Azdi Wan Razali (FKP)

USIM

3 Oktober 2011 hingga 3 Oktober 2012

12

Developing A Family Intervention Model For the Treatment and rehabilition of drug addiction (PPP/FKP-1-15511)

 

Puan Dini Farhana Baharuddin, Prof. Madya Dr. Abd. Halim Mohd. Hussin, Dr. Melati Sumari (PL-UM), Puan Rezki Perdani Sawai, Puan Ainur Liza Mat Rahim, Puan Marina Munira A. Mutalib

USIM

3 Oktober 2011 hingga 3 Oktober 2012  LANJUT MASA SEHINGGA 3 Oktober 2013

13

Eksplorasi Amalan Pemulihan Dadah melalui pendekatan psikospiritual Islam (PPP/FKP-1-16311)

 

Prof. Madya Dr. Mohd. Rushdan Mohd. Jailani, Prof. Dr. Zulkiple A. Ghani, Dr. Mohd. Rumaizuddin Ghazali, Prof. Madya Dr. Abdul Halim Mohd. Hussin

 

3 Oktober 2011 hingga 3 April 2013 Lanjut sehingga 6 September 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEJABAT PENTADBIRAN ACREDA

ARAS 3, FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN,
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, 71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN
TEL: 06-798 8700/8708/8690/8421  |  FAX: 06-798 8699  |  EMAIL:  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.